BẢNG PHÍ DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÒNG QUAY MAY MẮN

HOTLINE: 0915.660068

Chức năng chính
Gói Miễn Phí
Gói Cơ Bản
Gói Nâng Cao
Gói Chuyên Nghiệp
Gói Tùy Chỉnh
Miễn phí
500.000 đ
1.000.000 đ
3.000.000 đ
Từ 6 triệu
Link demo Link demo Link demo Link demo Link demo Link demo
Tổng lượt quay số 20 1.000 2.000 10.000 Không giới hạn
Thời gian sử dụng Vĩnh viễn 1 tháng 1 tháng 1 tháng 1 tháng
Xuất hóa đơn VAT
Được deploy trên domain khách hàng
Import thông tin mã quay số bằng excel
Được thay đổi backdrop
Được thêm thông tin giải thưởng
Xác xuất quay tỉ lệ với giải thưởng
Cài đặt màu chữ, màu nút quay, màu nền
Vòng quay điền mã xác nhận
Vòng quay không điền mã xác nhận
Vòng quay cho trùng thông tin
Vòng quay không trùng thông tin
Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải
Cài đặt số lượng ô nhập thông tin
Được thay đổi giao diện vòng quay
Được thay đổi giao diện khung kết quả chúc mừng
Được thay đổi giao diện kết quả từng giải thưởng
Được tùy chỉnh theo kịch bản khách hàng