BẢNG PHÍ DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÒNG QUAY MAY MẮN

(Bảng giá mới được áp dụng kể từ ngày 18/11/2020)

HOTLINE: 0915.660068

 • Chức năng chính
 • Chi phí
 • Số mã quay số
 • Thời gian sử dụng
 • Phí duy trì tháng tiếp theo
 • Xuất hóa đơn VAT
 • Được deploy trên domain khách hàng
 • Import thông tin mã quay số bằng excel
 • Được thay đổi backdrop
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Xác xuất quay tỉ lệ với giải thưởng
 • Cài đặt màu chữ, màu nút quay, màu nền
 • Vòng quay điền mã xác nhận
 • Vòng quay không điền mã xác nhận
 • Vòng quay cho trùng thông tin
 • Vòng quay không trùng thông tin
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải
 • Cài đặt số lượng ô nhập thông tin
 • Giao diện vòng quay tùy chỉnh
 • Được tùy chỉnh theo kịch bản khách hàng
 • Gói miễn phí


 • Miễn phí
 • 20
 • Vĩnh viễn
 • 0
 • Gói Cơ Bản


 • 3.000.000đ
 • Không giới hạn
 • 1 tháng
 • 2.000.000đ/ tháng
 • Gói Chuyên Nghiệp


 • 4.000.000đ
 • Không giới hạn
 • 1 tháng
 • 2.000.000đ/ tháng
 • Gói Tùy Chỉnh


 • 6 - 10 triệu
 • Không giới hạn
 • Tùy chọn
 • 2.000.000đ/ tháng

XSPIN - Phần mềm quay số thời đại 4.0

 • Phần mềm quay số phổ biến và công bằng nhất
 • Tại sao bạn không thử sự khác biệt ?