BẢNG PHÍ DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUAY SỐ NGẪU NHIÊN

HOTLINE: 0915.660068

 • Chức năng chính
 • Chi phí
 • Số người tham dự tối đa
 • Thời gian sử dụng
 • Được thay đổi tên sự kiện
 • Được cài đặt số lượng ô quay
 • Xuất hóa đơn VAT
 • Được hiển thị hình ảnh giải thưởng
 • Được thay đổi câu chúc mừng
 • Tùy biến thông tin khách hàng
 • Được thay đổi backdrop
 • Được cài đặt màu nền, màu nút bấm, màu chữ
 • Được thêm danh sách giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải
 • Hotline hỗ trợ riêng
 • Được hỗ trợ 24/7
 • Tùy chỉnh và phát triển theo kịch bản khách hàng
 • Đăng ký tối thiểu 3 tháng
 • Gói miễn phí
 • SKFREE

  Miễn phí
 • 20
 • Vĩnh viễn
 • Gói Hỗ Trợ
 • SKHOTRO

  100.000đ
 • 200
 • 20 ngày
 • Gói Sự Kiện
 • SK200

  500.000đ
 • 20 ngày
 • Gói Đại Lý
 • DL500

  600.000đ
 • 30 ngày
 • Gói Tùy Chỉnh
 • TUYCHINH

  Liên hệ
 • Không giới hạn
 • Tùy chọn