CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

1. Thông tin liên hệ:

Phụ trách P. Kinh doanh dịch vụ

-    Ông/Bà: Nguyễn Phong

-    Chức vụ: Giám Đốc Dự Án

-    Email: info@xep.vn

-    Điện thoại: 0908040289

---Phụ trách IT:

-    Ông/Bà: Trần Vĩ

-    Chức vụ: IT

-    Email: Tranvi@xep.vn

-    Điện thoại: 0357948181

2. Chính sách bảo hành:

 • Khách hàng sẽ được bảo hành gói sản phẩm Xspin ngay khi gặp sự cố và cho tới hết thời gian tổ chức sự kiện.
 • Phạm vi bảo hành và hỗ trợ sử dụng không bao gồm: các hư hỏng phần mềm và cơ sở dữ liệu do nguyên nhân chủ quản của Bên sử dụng như  các trường hợp sau:
  • Sự tấn công của virut
  • Sự phá hoại cố ý phần mềm và cơ sở dữ liệu
 • Phương thức bảo hành : trong thời gian bảo hành, sau khi nhận được thông báo của Bên sử dụng phần mềm bằng điện thoại, fax hoặc email thì Xspin có trách nhiệm đề xuất giải pháp khắc phục các lỗi của chương trình theo một trong các phương thức sau đây:
  • Trực tiếp sửa lỗi của chương trình tại đơn vị chậm nhất trong vòng 01 (một) ngày làm việc
  • Trong trường hợp có yêu cầu khẩn cấp từ đơn vị sử dụng thì Xspin sẽ cử người xử lý chậm nhất trong vòng 02 ( hai) đến bốn 04 (giờ) nếu có thể.

Xspin đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chính sách bảo hành  cho mọi giao dịch thực hiện trên website https://user.xspin.vn