ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tài liệu này đưa ra các điều khoản và điều kiện chung cho Dịch vụ phần mềm XSPIN của chúng tôi, áp dụng cho các Tài khoản và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý khách theo thời gian. Các điều khoản và điều kiện này ràng buộc quý khách nên việc quý khách đọc và hiểu tài liệu này là quan trọng.

Vui lòng liên hệ đường dây nóng chung của XEP tại (028) 777 03 999 hoặc email info@xep.vn nếu quý khách cần trợ giúp.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm chấm công XSPIN do Công ty TNHH Phần mềm XEP phát hành. Khi sử dụng ứng dụng này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. 
 • XEP có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại https://xspin.vn
 • Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của XEP.

2. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

 • Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Website https://xspin.vn, ứng dụng XSPIN thuộc bản quyền của Công ty TNHH Phần mềm XEP.
  Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu củXEP cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của XEP.
 • Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ mail: hotro@xspin.vn.
 • Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://xspin.vn.

4. BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Ứng dụng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và XEP Software.
 • XEP Software không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba do sự bất cẩn của Bạn. XEP Software khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.
 • Ngoài ra, XEP cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của XEP Software và không tiết lộ cho bên thứ ba. XEP Software chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và Ứng dụng XSPIN khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

 • Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho XEP Software khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với XEP Software để khắc phục sớm nhất cho Bạn.
 • Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, XEP Software luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên XEP Software sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • XEP Software sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng XSPIN; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của XEP Software.
 • Như một điều kiện khi sử dụng Ứng dụng này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng XEP Software, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của XEP Software sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của XSPIN.
 • XEP Software khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn.
 • XEP Software không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

7. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

 • Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”.
 • XEP Software không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên XEP Software và các nhân viên của XEP Software cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.
  Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ.
 • Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, XEP Software cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

8. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Bạn có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang https://xspin.vn/huong-dan-su-dung-phan-mem-quay-so-xspin 
 • XEP Software có thể sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được XEP Software gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Bạn đăng ký tài khoản thành công.

9. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG

 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng XEP Software có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của XEP Software , mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

10. SỬ DỤNG KHU VỰC RIÊNG

 • Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình.
 • XEP Software không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng.
 • Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

11. TRUY CẬP KHU VỰC RIÊNG

 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng XEP Software có quyền truy cập khu vực riêng của Bạn khi (i) được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố (ii) Bạn yêu cầu (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.
 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của XEP Software , khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

12. THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • XEP Software khuyến khích Bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng XSPIN qua tổng đài 1800.7292 từ 8 giờ 30 sáng đến 17 giờ 30 mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.
 • Bạn có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Bạn từ email hotro@xspin.vn.
 • Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Bạn nhận được email không đến từ nguồn trên, XEP khuyến nghị Bạn liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. XEP không đảm bảo Dữ liệu của Bạn được bảo mật nếu Bạn gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của XEP.

13. THƯƠNG HIỆU

 • Thương hiệu XSPIN , Logo XSPIN … đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của XEP Software tại Việt Nam.
 • XEP có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm.
 • Bạn không được đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào tương tự có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lặp với những nhãn hiệu và logo đã được đăng ký độc quyền. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu XSPIN, logo XSPIN và phải sử dụng theo đúng quy định của XEP Software.

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 • Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

15. DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

 • Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc bạn sử dụng dịch vụ gia tăng của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và XEP Software được qui định trong Hợp đồng dịch vụ; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ gia tăng do các Bên thứ ba cung cấp.
 • Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của XEP Software.
 • Ngoài ra, XEP Software cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của XSPIN.VN và không tiết lộ cho bên thứ ba.
 • XEP chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và Ứng dụng XSPIN khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.