CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Các thông tin thu thập được từ người sử dụng với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dùng được tốt hơn.

1. Thông tin thu thập:

 • Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của XSPIN
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: Khi bạn thực hiện đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, số điện thoại, email…
 • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và nhập vào hệ thống. Thông tin này bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ….

2. Phạm vi sử dụng thông tin :

    Hệ thống XSPIN sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đơn vị Hỗ trợ kĩ thuật của XEP Software.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • XEP Software có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng.

3. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân:

 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh chính đáng.
 • Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.
 • Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin của Khách hàng trên hệ thống XSPIN được XSPIN cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. XEP Software cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của XSPIN.

5. Các thay đổi:

 • Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách bảo mật thông tin này khi không có sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật thông tin trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn