Phần mềm quay số ngẫu nhiên XSPIN Offline miễn phí

 

Link Download: Tải chương trình tại đây

Các bạn download về giải nén và chạy file: QSNNOffline.exe

Lưu ý: Đây là phiên bản miễn phí dùng cho cá nhân sử dụng để thực hiện quay số ngẫu nhiên một cách khách quan nhất

Đối với công ty hoặc các sự kiện lớn, bạn dùng phần mềm quay số ngẫu nhiên gói chuyên nghiệp

Link gói chuyên nghiệp: https://xspin.vn/gioi-thieu-phan-mem-quay-so-ngau-nhien

Hướng dẫn sử dụng

1. Màn Hình Quay Số

 • Đây là màn hình chính, các bạn sẽ chọn giải thưởng và chọn số lần quay để quay
 • Hệ thống sẽ random ngẫu nhiên người tham dự may mắn nhất để xuất hiên trên màn hình
 • Mỗi khách hàng chỉ được trúng tối đa 1 giải thưởng
 • Giải thưởng và số lần quay được cài đặt ở mục quản lý giải quay

2. Màn Hình Quản Lý Giải Quay

Bạn sẽ tạo mới giải quay cho sự kiện của mình bằng cách bấm vào nút "Thêm Giải Quay"

 • Tên giải quay: Bạn nhập tên giải quay
 • Số lần quay: ố lần bạn quay số, ví dụ bạn muốn quay 5 lần bạn sẽ nhập số 5
 • Số người trúng trên lần quay: Đây là số người trung giải trên 1 lần quay, ví dụ giải nhất có 5 lần quay, mỗi lần quay sẽ có 10 người trúng giải, bạn sẽ nhập số người trúng trên lần quay là 10

3. Màn Hình Danh Sách Mã Quay

Đây là màn hình danh sách người tham dự

Bạn sẽ bấm vào nút: "Tải File Mẫu" để tải về hoặc bạn tải về tại link: File mẫu import

Sau khi tải file về, bạn điền theo mẫu bao gồm:

 • Mã quay: Tối đa 4 kí tự
 • Họ Tên: điền họ tên hoặc bỏ trống
 • Ghi Chú: Bạn điền thông tin thêm hoặc bỏ trống

Sau khi điền xong bạn click vào Nhập Danh Sách để tải file lên

Vậy là xong bước chuẩn bị danh sách người tham dự

4. Màn Hình Danh Sách Trúng Giải

 • Màn hình này thể hiện danh sách trúng giải một cách đầy đủ và chi tiết
 • Bạn có thể xuất file excel về để lưu trữ

5. Thay Đổi Màu Nền

 • Bạn sẽ chọn màu nền thích hợp cho sự kiện và bấm OK là xong
 • Bạn quay lại màn hình quay số và thấy màu nền đã đưcọ thay đổi